next up previous
Next: Acknowledgment and Final Up: Hints on Report Previous: Frequent Mistakes in

Frequent Mistakes in Writing Dutch

This section is in Dutch for obvious reasons.

  1. Een van de meest irritante fouten is het verkeerde gebruik van de d/t/dt aan het eind van een werkwoord. Vandaar dat hieronder een herhaling volgt van wat iedereen op de lagere school al zou moeten hebben geleerd:
    De tweede en derde persoon enkelvoud van de onvoltooid tegenwoordige tijd krijgen altijd een `t' na de werkwoordstam, tenzij de stam al op een `t' eindigt; alleen in de tegenwoordige tijd kan een werkwoord op `dt' eindigen, nl. als de stam zelf op een `d' eindigt; in de onvoltooide verleden tijd en in het voltooid deelwoord wordt een `d' gebruikt, tenzij de werkwoordstam op een van de medeklinkers uit 't kofschip eindigt; in dat geval wordt een `t' gebruikt.

  2. Samenstellingen worden in het Engels vaak als twee woorden geschreven, maar in het Nederlands als een woord. Text processor wordt dus tekstverwerker.

  3. Een moeilijk punt is het wel of niet vertalen van Engelse termen in een Nederlandstalig verslag. Over het algemeen is een Nederlandse term te prefereren boven een Engelse, mits die term algemeen bekend is. Veel onvertaald laten komt de leesbaarheid niet ten goede, terwijl het zelf verzinnen van vertalingen tot verwarring kan leiden. Probeer daarom de juiste balans te vinden.Sabih Gerez
Thu Sep 10 17:20:12 METDST 1998